Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

1976

Hur du gör processbeskrivningar och klassificeringsstruktur

Om man exempelvis upphör att använda processen 03.04, ska beteckningen 03.04 därefter vara vakant. Vid behov ska man göra en hänvisning mellan gamla och nya strukturenheter som helt eller delvis ersätter varandra, t.ex. när en process eller ett verksamhetsområde förs över kommunens klassificeringsstruktur. Verksamhetsområde Område med direkt koppling till myndighetens uppdrag.

Klassificeringsstruktur

  1. Ta ut hela tjänstepensionen på en gång
  2. Gillinge mc risk 2
  3. Lagen skydd mot olyckor

Digitalt. Public360. Bevaras. Närarkiv.

Ärendet Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med Riksarkivet tagit fram en klas- Klassificeringsstruktur Platina.

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

2020-06 AB Svenska Bostäder med dotterbolag, klassificeringsstruktur. 2020-05 Idrottsförvaltningen, klassificeringsstruktkur.

Klassificeringsstruktur

Kommunal klassificeringsstruktur - Samrådsgruppen

Riksarkivet ställer inga krav på hur strukturenheter ska namnges. Suzanne och Susanne visar hur du kan skapa en godkänd arkivbeskrivning som en del av verksamhetsbaserad arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 Author: Blomberg Kia Created Date: 1/27/2014 4:10:11 PM Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras.

Klassificeringsstruktur

Statens energimyndighe t (Energimyndigheten) har valt att samordna beskrivningen av myndighetens allmänna handlingar med arkivbeskrivningen. 1. Myndighetens organisation och verksamhet Stödmaterial. På dessa sidor hittar du olika typer av stödmaterial för användningen av KLASSA i form av vägledningar, faktasidor och mer.
Eniro kundtjanst privat

Klassificeringsstruktur

Här finns information för dig som ska skapa eller ändra en klassificeringsstruktur. Klassificeringsstrukturens alla delar kallas för strukturenheter oavsett vilken nivå de tillhör. Strukturenhet kan bl.a. vara verksamhetsområde, processgrupp, och process. 2.1.8 Hur ska myndigheten namnge strukturenheterna ?

Gällande klassificeringsstruktur för stift finns i bilaga 2 till dessa bestämmelser. Ärendehantering 5 § Handlingar som registreras ska hållas samman i ärendeakter. Klassificeringsstruktur För att klassificera en handling rätt måste universitetet kunna tala om i vilket sammanhang den har tillkommit. Universitetets verksamhet redovisas i en klassificeringsstruktur, som är utformad som ett träd med fem huvudgrenar (verksamhetsområden): Styra verksamhet Stödja verksamhet Bedriva utbildning Bedriva forskning Samverka, informera och nyttiggöra externt ARKIVBESKRIVNING 2019-10-17 Dnr 628/2019 3 (14) Forskning Konkurrensverket bedriver också uppdragsforskning. Forskningsuppdrag som rör frågeställningar där Konkurrensverket ser ett direkt behov av att undersöka 2019-15 Stockholms stads parkering AB, klassificeringsstruktur.
Sjuksköterskans ansvar

Stadsgemensam klassificeringsstruktur. Stadsarkivet har beslutat om en stadsgemensam klassificeringsstruktur för styrande och stödjande processer i Stockholms stad. Den stadsgemensamma klassificeringsstrukturen gäller för samtliga förvaltningar, bolag och stiftelser och ska användas inom verksamhetens informationsredovisning. Den klassificeringsstruktur som här redovisas bygger på en verksamhetsstruktur som har en utgångspunkt i lagstiftning och det är denna struktur som fått bestämma indelningen i verksamhetsområden (VO), processgrupper (PG) och kärnprocesser. detaljerad klassificeringsstruktur riskerar att bli svår - överskådlig och svårhanterlig medan en alltför grov struktur inte kan representera sambanden mellan verk - samhet och handlingar. Därför kan man undvika att sammanföra flera olika processer till en strukturenhet. Det är lätt att bli för detaljerad, men ju mer man gräver ner sig, Klassificeringsstruktur Det finns en klassificeringsstruktur för allmänna handlingar som ska användas vid diarieföring vid förvaltningen och institutioner (motsv) vid Stockholms universitet.

Klassificeringsstrukturen består av sex verksamhetsområden: 1 - Styra verksamheten 2 - Stödja verksamheten 3 - Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning 4 - Bedriva utbildning på forskarnivå KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Nämnd Samtliga stadsdelsnämnder Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2007:26) ska stadsarkivet godkänna föreslagen klassificeringsstruktur innan den fastställs av verksamheten (7 kap. 4§).
Polisen gotland facebookFöreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna

Hantera möten1 1.2. Planera, utforma organisation och fördela ansvar och arbete2 1.3. Följa upp verksamheten 1.3.1. Genomföra uppföljning 1.3.2. Bedriva internrevision 1.4. Förhandla och samverka med personalorganisationer 1.5. Hantera remisser, enkäter och KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Nämnd Samtliga stadsdelsnämnder Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2007:26) ska stadsarkivet godkänna föreslagen klassificeringsstruktur innan den fastställs av verksamheten (7 kap.


Yrkesbevis florist

Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna

2015-06 Stadsledningskontoret, klassificeringsstruktur. 2015:15 Utbildningsförvaltningen, central förvaltning. 2014-33 Mässfastigheter i Stockholm AB, Klassificeringsstruktur. 2019-16 Serviceförvaltningen, klassificeringsstruktur.