Elektro- och informationsteknik, SASC01 En introduktion till

8137

Utbildning i informationssäkerhet startas i Skellefteå – Norran

De anställde nyutexaminerade universitetsstudenter. Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Luleå tekniska universitet nådde en semifinalplats i Cyber Challenge, en tävling arrangerad av Försvarshögskolan.

Informationssäkerhet utbildning universitet

  1. Rysk övning östersjön
  2. Vagmarken skyltar
  3. What is 1993
  4. Meteorolog tora gravid
  5. Sök i windows snabbkommando
  6. Scott boras house
  7. Kncminer company
  8. Valja tandlakare

Utbildningarna om informationssäkerhet riktar sig specifikt till chefer och går igenom alla relevanta aspekter, från cyberförsvar till hur man säkerhetsbedömer externa leverantörer. Tekniken utvecklas i snabb takt, och i och med det blir vårt sätt att hantera information alltmer komplext. SIS har tagit fram en informationssäkerhetsakademi som omfattar en hetäckande grundkurs om 27000-serien till införande av ledningssystem för informationssäkerhet, revidera och förbättra och hantera informatiossäkerhetsrisker m.m. Våra utbildningar är riktade till olika delar i organisationen och anpassade till de roller som hanterar informationssäkerhets uppdraget. Masterprogrammet i informationssäkerhet vid Luleå tekniska universitet fokuserar på säkerhet i relation till organisatorisk kunskap, design av säkra informationssystem och Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Distans. Digital humaniora, masterprogram. Markera för att jämföra.

Markera för  En Introduktion till Informationssäkerhet.

Informationsarkitekt Malmö universitet

Data- och systemvetenskap med inriktning informationssäkerhet, Den sökande kommer också kunna arbeta med forskning och utbildning inom IT-säkerhet  Utformningen av masterutbildningen på Örebro universitet har skett i De flesta svenska masterutbildningar i informationssäkerhet handlar om  Inom enheten Miljö- och Säkerhet anordnas flertalet utbildningar och kurser för Under våren 2019 introducerades en ny informationssäkerhetsutbildning på KI  En utbildning där du kan söka både Piteå och Skellefteå som studi. om Masterprogrammet i informationssäkerhet vid Luleå tekniska universitet, som nu finns  Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

Informationssäkerhet utbildning universitet

Lektor i data- och systemvetenskap inriktning - Jobbsafari

Som anställd vid universitetet ansvarar du för att den information du behandlar hanteras korrekt och säkert.

Informationssäkerhet utbildning universitet

Som anställd vid universitetet ansvarar du för att den information du behandlar hanteras korrekt och säkert. Ytterst ansvarar chefer på alla nivåer för informationssäkerheten på sin avdelning och för att medarbetarna tar del av information och utbildning för att upprätthålla en säker och effektiv informationsförsörjning. Se hela listan på mp.uu.se FOI:s utbud av kurser inom informationssäkerhet omfattar både kurser som ges på regelbunden basis och kurser som skräddarsys utifrån beställarens behov och önskemål. Kursutbud FOI har kurser som kräver djupa tekniska förkunskaper och sådana som riktar sig till dig som nyligen kommit i kontakt med säkerhetsfrågor och vill få en övergripande förståelse för tekniken bakom. Utbildningarna kan genomgås som en helhet, men de fungerar även som fristående utbildningar. För att bli Diplomerad Informationssäkerhetsstrateg krävs att du går nedanstående kurser (minst 7 dagar) på temat samt genomgår diplomeringsprocessen.
Tom persson net worth

Informationssäkerhet utbildning universitet

Uppföljning av vidtagna åtgärder för informationssäkerhet 2019 Nedanstående risker och åtgärder utifrån risk- och sårbarhetsanalysen (Dnr FS 1.1.2-998-17) Tillämpning och hantering av processer för informationssäkerhet, säkerhetsåtgärder och andra mått för att säkerställa en för universitetet lämplig säkerhetsnivå i it-resurser. Utbildning och övning: Vidta åtgärder för att ge anställda möjlighet att få utbildning i informationssäkerhet Företagsuniversitetets Yh-utbildning Säkerhets- och trygghetskoordinator förbereder dig inför en karriär inom säkerhetsbranschen. Utbildningen ger dig en bra grund för att både förstå problematik och kunna koordinera inom de tre områdena säkerhet, trygghet och evenemang. Utbildningen ger kunskaper om/i. hotbild, lagar och krav som styr säkerhetsskyddsområdet; metodik och arbetssätt att arbeta med säkerhetsskydd; Utbildningen ger färdigheter i att. systematiskt arbete med de tre säkerhetsskyddsområdena personalsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet Denna utbildning hjälper också att förstå riktlinjer för genomförandet av ett LIS, mätning av informationssäkerhet och riskhantering.

Utbildning i informationssäkerhet. Energimyndigheten har nu avslutat utbildningar i NIS och Cybersäkerhet. Vi önskar rikta ett tack till alla som har deltagit för bra engagemang, viktig feedback och bra diskussioner. Inom kort kommer vi att kommunicera en länk till vår deltagarenkät. Våra övriga utbildningar inom området. Att ha en god informationssäkerhet är en förtroendeskapande faktor. syfte.
Abl behörighet

På utbildningen Informationsarkitekt lär du dig att analysera, organisera och integrera information och informationsflöden. Ämnen som ingår är bland annat informationsteknik, webbdesign, webbkonstruktion, informationsdesign, programmering, kvalitet, kognitionsvetenskap, människa–datorinteraktion, projektledning, informationssäkerhet samt mycket mer. Genom att jobba med fall som utvecklas i samarbete med våra industripartners får studenterna praktisk erfarenhet av informationssäkerhetsområdet. Utbildningsplan Masterprogram i informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet, 120 hp. Utbildningsprogrammet omfattar 120 högskolepoäng (hp) uppdelade på två år. Grundkurs informationssäkerhet och ISO 27001 även digitalt Denna utbildning ger dig grundläggande kunskap om området informationssäkerhet och hur standarden ISO 1 dag Från 7 100 SEK SIS genomför utbildningar på olika orter i Sverige och på distans.

Ytterst ansvarar chefer på alla nivåer för informationssäkerheten på sin avdelning och för att medarbetarna tar del av information och utbildning för att upprätthålla en säker och effektiv informationsförsörjning. Se hela listan på mp.uu.se FOI:s utbud av kurser inom informationssäkerhet omfattar både kurser som ges på regelbunden basis och kurser som skräddarsys utifrån beställarens behov och önskemål. Kursutbud FOI har kurser som kräver djupa tekniska förkunskaper och sådana som riktar sig till dig som nyligen kommit i kontakt med säkerhetsfrågor och vill få en övergripande förståelse för tekniken bakom. Utbildningarna kan genomgås som en helhet, men de fungerar även som fristående utbildningar. För att bli Diplomerad Informationssäkerhetsstrateg krävs att du går nedanstående kurser (minst 7 dagar) på temat samt genomgår diplomeringsprocessen.
Avdrag vid forsaljning bostadsratt


Utbildning i informationssäkerhet startas i Skellefteå – Norran

Ledningssystemet för informationssäkerhet vid Umeå universitet 1. Inledning Vidta åtgärder för att ge anställda möjlighet att få utbildning i informationssäkerhet . 2 Universitetsledningens kansli 2020-04-01 Samordnare informationssäkerhet Utvärdering och förbättring: utbildningar ska erbjudas både via lärarledda tillfällen och via internetbaserade kurser. Inom universitetet baseras åtkomsträtten till informationen bland annat på Informationssäkerhet ska hanteras som en integrerad del av informationssystem över hela livscykeln. För att höja medvetandet om vikten av informationssäkerhet inom universitetet har SLU Säkerhet, med stöd av universitetsdirektör Martin Melkersson, sett till att alla anställda ska få möjlighet att gå en utbildning i informationssäkerhet. Nanolearning: korta delkurser. Systemutvecklarutbildningen på Malmö universitet hade gott rykte och blev hans förstahandsval.


Energi förädling

En helkväll om kryptografi – Elektroniktidningen

genom stöd, rådgivning, och utbildning informationssäkerhet, dataskydd, cybersäkerhet eller IT-säkerhet. Institutionen erbjuder grund- och forskarutbildning vid två lärosäten - Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Våra lärare  Tanken med utbildningen är studenter ska kunna tillgodogöra sig den för kod, datornätverk och informationssäkerhet för att kunna följa med i  Lektor i data- och systemvetenskap inriktning informationssäkerhet. Stockholms universitet · Stockholm Den sökande kommer också kunna arbeta med forskning och utbildning inom IT-säkerhet och digital forensik i  Utbildningsplan - Datavetenskapliga programmet Utbildningen ger även behörighet till utbildning på avancerad nivå inom Informationssäkerhet, 7,5 hp En ny masterutbildning vid Stockholms universitet ska hjälpa samhället att för utbildning inom just informationssäkerhet och cybersäkerhet. i Skellefteå, som genomfördes under fredagen, presenterades en ny mastersutbildning i informationssäkerhet som Luleå tekniska universitet  Hej! Jag har en fråga kring när nästa utbildning för "Master informationssäkerhet" på Distans är. Jag har sedan tidigare en examen från 2003  SASC01 En introduktion till informationssäkerhet 2021/2022.