Introduktionsprogram i samverkansavtalet

203

Utbildning Vård- och omsorgsprogrammet VO på

På skolan går ca 450 elever och utbildningarna som ges är ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, språkintroduktion och programinriktat val. Läsåret 2022/2023 startar vi två nya utbildningar varav den ena är Teknikprogrammet. Programinriktat val (IMV) Alla har rätt till en gymnasieutbildning och därför vill vi erbjuda IMV för de som saknar gymnasiebehörighet. Men för att gå ett sådant program behöver man ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska samt tre andra ämnen, totalt sex olika. Box 22 049, 104 22 Stockholm . Hantverkargatan 2F Telefon 08-508 33 000 www.stockholm.se Handläggare: Fernando Araya Telefon: 08-508 33 020 Till Utbildningsnämnden 2011-10-20 Ändrat bidrag avseende stödet för elever på introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val Förvaltningens förslag till beslut Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som saknar behörighet att söka till naturbruksprogrammet eller annat nationellt gymnasieprogram. Tenhults naturbruksgymnasium erbjuder två typer av introduktionsprogram; Programinriktat val (IMVNB) och Yrkesintroduktion (IMYNB).

Programinriktat val stockholm

  1. Dustin
  2. Vad är kognitiv handledning
  3. Tesla superchargers finland

Vad är kakor? Stäng. 4 jun 2020 Prislista för Introduktionsprogram – Programinriktat val (IMV) . Priser 2020 bestämda av Skolverket samt Stockholms stad (yrkesdansare). Programinriktat val är tänkt att ge elever som saknar behörighet de kunskaper som behövs för att så snart som möjligt kunna antas till ett visst nationellt program . 29 mar 2021 Programinriktat val erbjuds i mån av plats på alla nationella program efter att alla behöriga sökande till det nationella programmet fått plats.

Programinriktat individuellt val.

Introduktionsprogram - Skolverket

Vi erbjuder programinriktat val inom följande program: Naturbruksprogrammet: Skogsgymnasiet. Introduktionsprogrammen finns till för att ge dig som saknar gymnasiebehörighet möjligheten att komma in på ett nationellt program eller att börja arbeta. Du kan läsa introduktionsprogrammen på alla våra skolor.

Programinriktat val stockholm

Programinriktat val Grillska Gymnasiet – Stockholm

Vilka gymnasieskolor i Stockholms län har programinriktat val - hotell och turism?

Programinriktat val stockholm

Individuellt alternativ är personligt utformat för varje elev och vänder sig till dig som inte är behörig  Vi erbjuder också ett programinriktat val för dig som inte är behörig till naturvetenskaps- eller naturbruksprogrammet. På skolan finns även en alfa grupp för dig  Fler gymnasieskolor, som enl.våra uppgifter kommer ta in elever på Programinriktat val/HT som ligger inte direkt i Stockholm (stockholms kommun), men till vilka  Programinriktat val (IMV). De tre första programmen har också anpassningar med special pedagogisk profil, för dig som behöver extra stöd. I den här broschyren  IM Programinriktat individuellt val; mot VO, Didaktus Liljeholmen. Stockholm. https://www.utbildningssidan.se/utbildning/im-programinriktat-  Programinriktat val är för dig som vill ha en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och för att du, så snart som möjligt, ska kunna antas till det  Från och med den 1 juli 2019 finns det fyra olika introduktionsprogram: programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.
Arlanda jobb bagage

Programinriktat val stockholm

Programinriktat val vänder sig till dig som vill gå ett nationellt program men inte är fullt behörig till programmet. Utbildningen är ett årig men kan förlängas om behov finns. För att vara behörig till Programinriktat val måste du ha godkända betyg i: svenska eller svenska som andraspråk och 2020-05-06 programinriktat individuellt val. Gymnasieskola i Stockholms stad. Resor till och från gymnasieskolan; För elever i Stockholms stad. Skolbiblioteket; Stockholmskällan; Skolbio; Stockholms gymnasieskolor; Om webbplatsen.

Programinriktat individuellt val. Utbildningen är för dig som vill komma in på ett nationellt yrkesprogram. Gymnasieskola i Stockholms stad. Terminer och lov; Programinriktat val (IMV). Programinriktat val vänder sig till dig som har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska och minst tre andra   Programinriktat val.
Programinriktat val stockholm

Tanken är att eleverna ska snarast möjligt kunna antas till det nationella programmet. De nationella program som programinriktat val är riktad mot kan vara både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Introduktionsprogrammet med inriktning Programinriktat val i Stockholm Här hittar du gymnasieutbildningar som matchar sökningen " Programinriktat val, Introduktionsprogrammet i Stockholm ". Klicka på en utbildning i listan för att läsa mer om den och få möjlighet att kontakta skolan genom att skicka in en intresseanmälan. Då kan du söka Programinriktat val. Här jobbar vi tillsammans för att du så snabbt som möjligt ska bli behörig och hoppa över till yrkesprogrammet.

Programinriktat val (IMV) Alla har rätt till en gymnasieutbildning och därför vill vi erbjuda IMV för de som saknar gymnasiebehörighet. Men för att gå ett sådant program behöver man ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska samt tre andra ämnen, totalt sex olika. Box 22 049, 104 22 Stockholm .
Annullera äktenskap katolikIntroduktionsprogrammen - SKR

Programinriktat val. Programinriktat val vänder sig till dig som vill gå ett nationellt program men inte är fullt behörig till programmet. Utbildningen är ett årig men kan förlängas om behov finns. För att vara behörig till Programinriktat val måste du ha godkända betyg i: svenska eller svenska som andraspråk och 2020-05-06 programinriktat individuellt val.


Vad betyder cif

Introduktionsprogrammen - SKR

programinriktat val; yrkesintroduktion  Skolan erbjuder introduktionsprogrammet Programinriktat val för de elever som inte nått full behörighet till det nationella Naturbruksprogrammet. Programinriktat  Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val upphör och ersätts av Programinriktat val fr o m den 1 juli 2019. Läs mer om IM på  Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det  På Ingridskolan finns två introduktionsprogram att välja mellan, programinriktat val samt individuellt alternativ. Programinriktat val ersätter den tidigare  Programinriktat individuellt val Utbildningen är för dig som vill komma in på ett nationellt yrkesprogram . Du kan läsa kurser från ett yrkesprogram och ha arbetsplatsförlagt lärande. Programinriktat val har som sitt syfte att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett specifikt nationellt program. Tanken är att eleverna ska snarast möjligt kunna antas till det nationella programmet.